ORUK kerhoesite

 

Toimikunnat ja jaokset

Hallitustyöskentelyn lisäksi on useita toimikuntia ja jaoksia, jotka tekevät töitä jäsenkuntamme hyväksi. Toimikuntiin on mahdollista liittyä myös kesken vuoden, jos sinulla on kiinnostusta seurata kerhomme toimintaa vielä lähempää. Toimikuntien ja jaosten vetäjät ovat kerhon hallituksen jäseniä, joiden yhteystiedot löydät kotisivuiltamme: http://www.oruk.fi/yleista/kerhon-hallituksen-yhteystiedot/

Ampumajaos – vastaa ampumaupseerin kanssa yhteistyössä kerhon ampumatoiminnan toteuttamisesta, asekaluston ylläpidosta ja tekee toiminnan kehittämisestä esityksiä. Jaoksen jäsenet: Sampo Mattila, Matti Kuonanoja, Mika Kivelä, Pertti Seppänen, Ari Vuolteenaho, Tomi Saarela, Timo Niinikoski, Juho Leikas, Markku Estola, Hannu Aurinko, Ilkka Holappa, Jaakko Stenberg ja Timo Kuiri.

Urheilujaos – vastaa jäsenille tarjottavista reserviläis- ja urheilutapahtumista ja niiden kehittämisestä. Jaoksen jäsenet: Juho Leikas, Antero Mikkonen, Jarmo Korhonen ja Petteri Närä.

Majatoimikunta – toteuttaa majaupseerin johdolla Rokuli-majan kuntoon ja huoltoon liittyviä ylläpidollisia toimenpiteitä sekä toteuttaa suunnitellut hankeohjelmat. Toimikunnan jäsenet: Petteri Närä.

Perinnetoimikunta – toteuttaa kerhoperinteen ja –aineiston keräämisen ja dokumentoinnin. Toimikunnan jäsenet: Jarmo Korhonen ja Esko Junno.

Palkitsemistoimikunta – esittää hallitukselle ansiomitalein ja muutoin palkittavat. Toimikunnan jäsenet: Ari Vuolteenaho ja Sampo Puoskari.

Harjoitustoimikunta – suunnittelee ja toteuttaa kerhon järjestämisvastuulla olevat harjoitukset yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa mm. Vänrikki- ja toimintapäivä. Toimikunnan jäsenet: Mika Kivelä, Ari Vuolteenaho, Timo Niinikoski, Markku Hentilä ja Jarmo Korhonen.

Varainhankintatoimikunta – kehittää varainhankintakanavia kerhon taloudellisen toiminnan turvaamiseksi. Toimikunnan jäsenet: Ane Ahnger.

Lippujaos – vastaa lippulinnojen ja kunniavartioiden järjestelyistä sekä tähän toimintaan liittyvän kerhon kaluston ja materiaalin asianmukaisuudesta. Jaoksen jäsenet: Jari Maljanen.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi