ORUK kerhoesite

 

Toimikunnat ja jaokset

Hallitustyöskentelyn lisäksi on useita toimikuntia ja jaoksia, jotka tekevät töitä jäsenkuntamme hyväksi. Toimikuntiin on mahdollista liittyä myös kesken vuoden, jos sinulla on kiinnostusta seurata kerhomme toimintaa vielä lähempää. Toimikuntien ja jaosten vetäjät ovat kerhon hallituksen jäseniä, joiden yhteystiedot löydät kotisivuiltamme: http://www.oruk.fi/yleista/kerhon-hallituksen-yhteystiedot/

Ampumajaos – vastaa ampumaupseerin kanssa yhteistyössä kerhon ampumatoiminnan toteuttamisesta, asekaluston ylläpidosta ja tekee toiminnan kehittämisestä esityksiä. Jaoksen jäsenet: Timo Niinikoski, Hannu Aurinko, Matti Kuonanoja, Ari Vuolteenaho, Petteri Närä, Mika Kivelä,Tomi Saarela, Markku Estola, Ilkka Holappa, Mikko Aalto, Jaakko Stenberg, Timo Kuiri, Juha Niemelä ja Anu Heikkilä.

Urheilujaos – vastaa jäsenille tarjottavista reserviläis- ja urheilutapahtumista ja niiden kehittämisestä. Jaoksen jäsenet: Roope Vuontisjärvi, Antero Mikkonen, Taneli Laukkanen ja Jarmo Korhonen.

Majatoimikunta – toteuttaa majaupseerin johdolla Rokuli-majan kuntoon ja huoltoon liittyviä ylläpidollisia toimenpiteitä sekä toteuttaa suunnitellut hankeohjelmat. Toimikunnan jäsenet: Petteri Närä.

Perinnetoimikunta – toteuttaa kerhoperinteen ja –aineiston keräämisen ja dokumentoinnin. Toimikunnan jäsenet: Jarmo Korhonen.

Palkitsemistoimikunta – esittää hallitukselle ansiomitalein ja muutoin palkittavat. Toimikunnan jäsenet: Ari Vuolteenaho ja Sampo Puoskari.

Harjoitustoimikunta – suunnittelee ja toteuttaa kerhon järjestämisvastuulla olevat harjoitukset yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa mm. Vänrikki- ja toimintapäivä. Toimikunnan jäsenet: Hannu Aurinko, Timo Niinikoski, Ari Vuolteenaho, Markku Hentilä, Jarmo Korhonen ja Anu Heikkilä.

Lippujaos – vastaa lippulinnojen ja kunniavartioiden järjestelyistä sekä tähän toimintaan liittyvän kerhon kaluston ja materiaalin asianmukaisuudesta. Jaoksen jäsenet: Jari Maljanen.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi