Erikoisjoukot iskevät ensimmäisinä

posted in: Artikkelit | 0

Erikoisjoukot iskevät ensimmäisinä

erikoisjoukot-iskevat-ensimmaisina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjailija: Markku Salomaa
Kustantaja: Docendo
Julkaistu: 2015
Sidoasu: Sidottu
Kieli: suomi
Sivuja: 249 sivua

Erikoisjoukoista tekee erikoisen toimintatapa, vaikka ne muuten muistuttavat maavoimia ja merijalkaväkeä. Ne soveltavat tavanomaisuudesta poikkeavia taistelukeinoja. Niiden toimintatavat saattavat muistuttaa terroristien vastaavia, vaikka juuri terrorisminvastainen taistelu on yksi niiden päätehtävistä. Erikoisjoukkoja ei lueta varsinaisiin taistelujoukkoihin. Ne lähetetään liikkeelle nykypäivän kriiseissä ja konflikteissa aina ensimmäisinä. Jos niiden operaatiot eivät riitä, käytetään tavanomaisia joukkoja. Tässä kirjassa kuvataan keskeisten valtioiden erikoisjoukkojen organisaatiot, vahvuudet ja operaatiot. Käsiteltynä on myös erikoisjoukkojen kehittämisen historia. Erikoisjoukkojen omimpia tehtäviä ovat kirurgisen tarkat täsmäiskut. Tällä hetkellä valtioiden kilpavarustelu tapahtuu erikoisjoukkoja luomalla. Periaatteessa erikoisjoukkojen iskulla voidaan ratkaista tulevan sodan kulku jo etukäteen. Niillä voidaan myös estää vastustajaa ryhtymästä hyökkäykseen. Ne voivat myös halvaannuttaa siviiliyhteiskunnan toiminnan iskemällä infrastruktuuriin. Ukrainan kriisin takia erikoisjoukkojen kehittäminen on erityisen ajankohtaista Suomessa – asian tärkeyttä on korostanut myös puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg.

Erikoisjoukko on asevoimien sotilasyksikkö, jonka tehtäviin kuuluvat esimerkiksi tiedustelu, iskuosastotoiminta, epätavanomainen sodankäynti ja terrorisminvastaiset operaatiot. Erikoisjoukoille tunnusomaisia piirteitä ovat: vapaaehtoisuus, valintakokeet, tiukat valintakriteerit, monipuolinen ja vaativa koulutus, epätavalliset toimintamenetelmät ja erikoistehtävät. Usein termi ”eliittijoukko” sekoitetaan erikoisjoukko-käsitteeseen. Eliittijoukkonimitys voidaan liittää johonkin konventionaaliseen sotilasyksikköön esimerkiksi taistelussa kunnostautumisen tai tavallista kovemman koulutuksen perusteella. Tällaisia joukkoja ovat esimerkiksi maahanlaskujoukot ja merijalkaväki (esimerkkeinä erikois-/eliittijoukoista Yhdysvaltain maavoimien erikoisjoukot Delta Force ja Green Berets ja Yhdysvaltain merivoimien erikoisjoukko Navy SEALs). Erikoisjoukkoihin pyrkivien pitää läpäistä rankka henkistä ja fyysistä kestävyyttä testaava valintaprosessi, jonka aikana tehdään jatkuvaa karsintaa. Valintaprosessin läpäisseet kokelaat aloittavat erikoisjoukkojen koulutuksen, joka saattaa kestää jopa 2,5 vuotta. Koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneille ja operaatiokelpoisuuden saavuttaneille erikoisjoukkojen sotilaille järjestetään sen jälkeenkin vielä jatko- ja täydennyskoulutusta. Tunnetuimpia erikoisjoukkoja ovat Britannian maavoimien Special Air Service, jonka tehtäviä ovat muun muassa tiedustelu, iskuosastohyökkäykset ja terrorismin torjunta, sekä Yhdysvaltain armeijan johtava terrorisminvastainen yksikkö Delta Force (Yhdysvaltain maavoimien erikoisjoukko). Monien maiden asevoimissa jokaisella puolustushaaralla on omat erikoisjoukkonsa. Suomen puolustusvoimilla on seuraavat erikoisjoukkoyksiköt: Maavoimien Erikoisjääkäripataljoona (ERIKJP), Merivoimien Sukeltajakoulu (SUKK), Puolustusvoimien Elektronisen sodankäynnin keskus (ELSOK) ja Rajavartiolaitoksen Erikoisrajajääkärikomppania (ERIKRJK). Rajavartiolaitos toimii sodan aikana puolustusvoimien alaisuudessa. Asevoimien ohella myös muilla viranomaistahoilla, kuten poliisivoimilla tai rajavartiostolla, voi olla omia erikoisjoukkoja. Tunnettuja esimerkkejä ovat esimerkiksi Saksan rajavartioston GSG 9 ja Ranskan poliisivoimien GIGN.

Erikoisjoukot iskevät ensimmäisinä -teos on selkeästi kirjoitettu. Markku Salomaan kirjoittama teos on kattava katsaus erilaisiin erikoisjoukkoihin ja niiden kiinnostavaan historiaan. Teoksen lukujen jaottelu on mukavan toimiva ja lukemista helpottava. Erikoisjoukot iskevät ensimmäisinä -teoksen luettavuutta kuitenkin hieman verottaa muutama puuttuva sisällöllinen asia, esimerkiksi hakemisto teoksen loppuun ja taulukot/kuvat käytetyistä lyhenteistä (selitetään toki itse tekstissä), organisaatioista ja kalustosta olisi ollut tarpeellinen tekstin liitteenä tai jopa osana tekstiä/kappaleita. Kokonaisuutena kirja kuitenkin sopii kaikentasoisille lukijoille: havainnollisuudessaan ja yleistajuisuudessaan myös maanpuolustukseen perehtymättömille!

Lähteet
Erikoisjoukot iskevät ensimmäisinä
Wikipedia