Suomen huoltovarmuus

posted in: Artikkelit | 0

Suomen huoltovarmuus
suomen-huoltovarmuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjailija: Ilkka Kananen
Alaotsikko: Riittääkö energia ja ruoka, toimiiko tiedonkulku?
Kustantaja: Docendo
Sidosasu: sidottu
Julkaistu: 2015
Kieli: Suomi
Sivuja: 325

Pystymmekö toimimaan kansallisen kriisin tullen? Kuinka väestön ja yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan poikkeusoloissa? Näistä asioista puhuttaessa kyse on huoltovarmuudesta. Kirja kuvaa kriiseihin varautumisen kehitystä itsenäisyyden alkuvuosien taloudellisesta puolustusvalmiudesta ja maanpuolustuksesta tämän päivän huoltovarmuustoimintaan. Varautumisen muodot, tavoitteet ja keinot ovat ajan myötä monin tavoin muuttuneet. Alussa tärkeintä oli ruokahuollon turvaaminen, sittemmin toiminta laajeni energia- ja teollisuuden raaka-ainehuoltoon sekä 2000-luvulle tultaessa tietoyhteiskunnan kriittisen infrastruktuurinvarmentamiseen uusia uhkia vastaan. Globalisaatio, verkostotalous ja digitaaliteknologian kehitys ovat muuttaneet rajusti toimintaympäristöä ja uhkamaisemaa. Energia- ja vesikriisit, luonnononnettomuudet, pandemiat ja kyberhyökkäykset ovat tämän päivän ilmiöitä, jotka haastavat huoltovarmuutta. Sotilaalliset uhkakuvat eivät ole kuitenkaan kokonaan hävinneet, mistä Ukrainan kriisi on ajankohtaisena osoituksena. Näihin uhkiin varautuminen on kattaa kaikki keskeiset yhteiskunnalliset sektorit. Suomen huoltovarmuus valottaa tätä monelle tuntematonta, elintärkeää toimintaa.

Huoltovarmuus tarkoittaa kykyä selviytyä häiriötilanteissa ja kriisioloissa mahdollisimman vähin erityisjärjestelyin ja haitoin. Tällaista valmiutta luodaan etukäteen suunnittelemalla ja kartoittamalla mahdollisia riskejä ja niiden vaikutuksia sekä toteuttamalla tarpeellisiksi ja aiheellisiksi katsottuja toimenpiteitä. Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on Suomen huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa johtaa sen hallitus. Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimii huoltovarmuusneuvosto sekä niin sanottuja sektoreita ja pooleja. Huoltovarmuuskeskus aloitti toimintansa vuonna 1993, mutta sillä on ollut edeltäjiä, muun muassa sotatalouskomitea, vuodesta 1924 alkaen. Laitoksen toiminta perustuu lakiin huoltovarmuuden turvaamisesta. Valtioneuvosto on vahvistanut lain perusteella konkreettiset huoltovarmuuden tavoitteet (Vnp 539/2008) määritellen huoltovarmuuden painopistealat ja määrälliset tavoitteet varmuusvarastoinnille ja muille tärkeille toimenpiteille. Sittemmin vuoden 1992 asetus huoltovarmuuskeskuksesta on kumottu vuonna 2008 asetuksella Huoltovarmuuskeskuksesta 25.6.2008/455. Huoltovarmuuskeskuksen (HVK:n) toiminnan tarkoituksena on turvata poikkeusolojen ja normaaliaikojen vakavien häiriöiden varalta väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot. Nykyisin toiminnan painopisteenä on teknisten järjestelmien toiminnan varmistaminen. Erityishuomion kohteena ovat yhteiskunnan kriittiset tietojärjestelmät. Yhteiskunnan poikkeusoloja ja häiriötilanteita varten ylläpidetään viranomaisten käyttöön VIRVE-verkkoa, sitä ennen Huoltovarmuuskeskus (HVK) ylläpiti 2V-varaverkkoa. Varmuusvarastoilla turvataan energiahuoltoa, elintarviketaloutta, terveydenhuoltoa sekä maanpuolustusta palvelevaa tuotantoa.

Suomen huoltovarmuus -teos on selkeäksi tehty tieoteos ja lisäksi mukavan helppolukuista kieltä. Asiantunteva teksti on hyvin tasapainoisen oloista ja tukee siten huoltovarmuuteen (kriiseihin varautumisen kehitystä itsenäisyyden alkuvuosista tämän päivänhuoltovarmuustoimintaan) perehtymistä. Teoksen kirjoittaja Ilkka Kananen on entinen Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja, joka toimi eri huoltovarmuustehtävissä kaikkiaan yli 33 vuotta. Kanasen kirjoittama teos on taitoltaan näppärän kokoinen. Suomen huoltovarmuus -teos edustaa historiantutkimuksessa tinkimätöntä tieteellistä tutkimustraditiota. Suomen huoltovarmuus -teos täyttää siten hyvin paikkansa historiantutkimusten joukossa.

Lähteet
Suomen huoltovarmuus
Wikipedia