Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017

posted in: Artikkelit | 0

Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017

Valtioneuvoston puolustusselonteko eduskunnalle hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina 16.2.2017. Selonteko antaa puolustuspoliittiset linjaukset Suomen puolustuskyvyn ylläpidolle, kehittämiselle ja käytölle. Puolustusselonteolla ja sen toimeenpanolla turvataan Suomen puolustuskyky muuttuvassa turvallisuustilanteessa, luodaan edellytykset uskottavan ja koko maan kattavan puolustusjärjestelmän ylläpitämiselle, linjataan strategisten suorituskykyhankkeiden toteuttaminen, parannetaan puolustusvoimien valmiutta ja ohjataan puolustusyhteistyön syventämistä sekä kansallisen lainsäädännön kehittämistä. Selonteon aikajänne ulottuu 2020-luvun puoliväliin.

Puolustusselonteko laadittiin nyt ensimmäistä kertaa erillisenä selontekona. Se on jatkumoa parlamentaarisen selvitysryhmän raportille (Eduskunnan kanslian julkaisu 3/2014) sekä valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselle selonteolle (VNK julkaisusarja 7/2016). Puolustusselontekoa on valmisteltu laajasti poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja sen laatimisessa on kuultu myös parlamentaarista seurantaryhmää.

Maanpuolustustahto ja vapaaehtoinen maanpuolustus on saanut uudessa selonteossa tilaa kahden kappaleen verran (katso selonteon kohta 4.6.).

Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017:

Download (PDF, 1.69MB)

Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017 (pdf): http://www.defmin.fi/files/3683/J05_2017_VN_puolustusselonteko_Su_PLM.pdf

Lähde ja lisätietoja: http://www.defmin.fi/julkaisut_ja_asiakirjat/valtioneuvoston_puolustusselonteko_2017