Ensiapu

posted in: Artikkelit | 0

Ensiapu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekijät: Henna Korte ja Kristiina Myllyrinne
Kustantaja: SPR
Julkaistu: 2012
Sidosasu: nidottu
Sivuja: 144
Kieli: suomi

Tämä Ensiapu-teos on tarkoitettu oppikirjaksi ensiapukursseille, itseopiskeluun ja ensiaputaitojen ylläpitoon. Teos soveltuu myös käsikirjaksi ensiavun auttamistilanteisiin kotona, mökillä, työpaikalla, oppilaitoksessa ja harrastuksessa. Ensiapu on osa auttamistapahtumaa, johon kuuluvat pelastaminen, ensiapu, ensihoito, kuljetus, hoito ja kuntoutus. Ensiapua annetaan vammautuneelle tai äkillisesti sairastuneelle henkilölle. Tapaturmien ehkäisy, oman terveyden edistäminen ja varautuminen niin yksilön kuin yhteisön näkökulmasta ovat osa ensiapua. Niillä voidaan ehkäistä valtaosa tapaturmatilastojen kärjessä olevista koti- ja vapaa-ajan tapaturmista.

Ensiapu tarkoittaa toimenpiteitä toisen ihmisen tai itsensä auttamiseksi onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksen sattuessa, ja sitä voi antaa ilman erityistä ammattitaitoa tai välineitä. Ensiaputilanteessa maallikko voi olla yhtä pätevä kuin sairaalamaailmaan tottunut lääketieteen ammattilainen. Onnettomuustilanteessa ensiapu on osa potilaan auttamista, johon kuuluvat lisäksi pelastaminen, hätäilmoituksen tekeminen, ensihoito ja jälkihoito. Hätäensiavulla tarkoitetaan henkeä pelastavaa toimintaa. Hätäensiavulla pyritään estämään potilaan menehtyminen eli turvaamaan loukkaantuneen hengitys, verenkierto ja tajunta siihen asti, kunnes ammattiapua saadaan paikalle. Äkillisesti elottomaksi menneen potilaan painelu-puhalluselvytys on yksi hätäensiavun muoto, muita tärkeitä ovat verenvuodon tyrehdyttäminen ja tajuttoman kylkiasento sekä vierasesineen poistaminen hengitysteistä.

Esimerkkinä voidan ottaa esille aivoverenkierron häiriöt. Mikäli ihmiselle tulee tukos tai verenvuoto aivojen verisuonistoon, aiheuttaa se aivoverenkierron häiriön, joka voi johtaa aivohalvaukseen. Tila voi hetkessä johtaa hengenvaaralliseen tilaan. Oireiden tunnistaminen ja varhainen hoitoon hakeutuminen on tärkeää. Oireina voi olla toispuolinen jalan tai käden voimattomuus ja tunnottomuus, vaikeutunut puhe- ja näkökyky, huimaus, pahoinvointi, nielemisvaikeudet, päänsärky sekä tajunnan tason muutokset. Ensiapu: Tunnista oireet. Soita heti hätänumeroon 112. Rauhoita autettavaa ja aseta hänet lepoon. Jos autettava menettää tajuntansa mutta hän hengittää normaalisti, aseta hänet kylkiasentoon. Jos autettava menee elottomaksi, aloita painelu-puhalluselvytys, rytmillä 30 painelua ja 2 puhallusta. Muussa kuin hätätilanteessa annettu hoito ilman erityisiä apuvälineitä tai ammattiosaamista on myös ensiapua. Tällaisia tilanteita ovat pienet vammat ja sairauskohtaukset, jotka eivät johda elvytystilanteeseen tai välttämättä edes lisäavun tarpeeseen. Tärkeä asia kiireettömissä tilanteissa on huolehtia aseptiikasta eli puhtaudesta. Rauhallinen toiminta rauhoittaa myös potilasta. Likaiset haavat, runsaasti vuotavat haavat tai muu vaikea tilanne, jonka hoitoon pelkkä ensiapu ei riitä, ohjataan lääkärin hoitoon. Muiden muassa pelastuslaki ja tieliikennelaki velvoittavat jokaista kykyjensä mukaan auttamaan hätätilanteeseen joutunutta. Vaikka ensiapukoulutusta ei olisikaan, täytyy onnettomuuspaikalle saapuneen selvittää, onko kukaan hengenvaarassa ja tarvittaessa soittaa hätänumeroon 112. Ensiapua voi oppia ohjatusti muun muassa Punaisen Ristin ensiapukoulutuksessa (EA1- ja EA2-kurssit).

Ensiapu-teos on ulkoasultaan näppärän kokoinen (A5-kokoinen), taskussa mukana kulkevan kokoinen. Teoksen tekstit on hyvinkin helppotajuisia ja niihin liittyvät ohjekuvat ovat selkeitä ja erittäin havainnollisia värikuvia. Kortteen ja Myllyrinteen koostama teos koostuu 18 pääluvusta: alkaen ensiavun yleisistä toimintaperiaatteista, käsitellen sitten erilaisten vammojen ja niiden hoitamisen periaatteita ja päättyy lopulta erilaisten auttamistekniikoiden ja -välineiden tarkempaan esittelyyn. Ensiapu teosta lukiessa saa todella hyvät perusteet esimerkiksi erilaisten (Punaisen Ristin) ensiapukurssien suorittamiseen, se toimii siten myös erinomaisena oppikirjana ensiapukursseilla. Suoritetun kurssin jälkeen Ensiapu -teosta voi käyttää itseopiskeluun ja hankittujen ensiaputaitojen ylläpitoon ja kertaukseen. Ensiaputaidot kuuluvat jokaisen ihmisen perusosaamisen piiriin, kyseessä olevat taidot ovat välttämättömiä ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin pelastamisessa. Mielenkiintoisia opiskelu- ja lukuhetkiä!

Lähteet
Ensiapu
Wikipedia