Reserviläisten toimintakyvystä tutkittua tietoa

posted in: Artikkelit | 0

Reserviläisten toimintakyvystä tutkittua tietoa

Pääesikunnan koulutusosasto on julkaissut vuonna 2016 ”Reserviläisten toimintakyky vuonna 2015” tutkimuksen. Tutkimukseen osallistui 792 reserviläistä. Tutkimus piirtää kuvan reserviläisten fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja eettisestä toimintakyvystä. Tutkimuksen päätavoite oli selvittää, onko reserviläisten toimintakyky riittävä operatiivisiin tehtäviin ja onko se muuttunut verrattuna vuosina 2003 ja 2008 mitattuihin reserviläisiin. Tutkimuksen mukaan reserviläisten kunto ja toimintakyky on karkeasti samalla tasolla ja laskeva trendi on katkennut. ”Hyvässä lihaskunnossa on yli puolet tutkituista reserviläisistä,” tiivistää koulutuspäällikkö prikaatikenraali Jukka Sonninen tulokset ja jatkaa: ”Puolet reserviläisistä saavutti kestävyyskunnossa sotilastehtävissä tavoiteltavan tason. Puolustusvoimat käynnistää nyt jatkotyön: sotilaan tehtäväkohtaiset kuntovaatimukset kuvataan, avaintehtävistä aloittaen.”

Tutkimuksen tukemana Puolustusvoimat määrittää minimivaatimukset fyysiselle toimintakyvylle eri sodanajan tehtäviin. Vaatimukset otetaan käyttöön 2017 alkaen asteittain. Reserviläiset tulee sijoittaa tehtäväkohtaisten vaatimusten mukaan sodanajan operatiivisiin joukkoihin huomioiden riittävä yksilön toimintakyky ja osaaminen. Samanaikaisesti Puolustusvoimat jatkaa reserviläisten ja kansalaisten fyysisen toimintakyvyn tukemista muun muassa tarjoamalla marsmars.fi kuntotestit ja harjoitusohjelmat kaikille käyttöön. Tutkimukseen osallistui 792 vapaaehtoista reserviläistä kertausharjoituksissa vuoden 2015 aikana. Tutkimus toteutettiin yhteistoiminnassa Pääesikunnan koulutusosaston, Jyväskylän Yliopiston, Maanpuolustuskorkeakoulun, Sotilaslääketieteen keskuksen, ja UKK-instituutin kanssa. Tutkimukseen osallistui lisäksi edustajia Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta, Helsingin yliopistosta, Lapin yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta. Tutkimuksen tieteellisenä johtajana toimi Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen professori Heikki Kyröläinen.

Reserviläisten fyysistä kuntoa ja terveyskäyttäytymistä on Puolustusvoimissa tutkittu aiemminkin. Vuoden 2015 tutkimuksen tulokset ovat vertailtavissa 2003 ja 2008 tutkimuksiin. Puolustusvoimissa on reserviläisten toimintakykyä tutkittu myös vuosina 1977, 1983–85 ja 1993–1994.

Reserviläisten toimintakyky 2015 -tutkimus:

Download (PDF, 2.24MB)

Lähde ja lisätietoja: Reserviläisten toimintakyky 2015 -tutkimus