Maanpuolustus ja lainsäädäntö

posted in: Uutiset | 0

Maanpuolustus ja lainsäädäntö 1.12.2018.

Kansainvälinen humanitaarinen oikeus on kansainvälisen oikeuden osa-alue, joka säätelee sodankäyntiä. Aikaisemmin käytettiinkin termiä sodan oikeussäännöt. Suomi on valtiona sitoutunut näihin sodan oikeussääntöihin, jolloin ne sitovat myös kaikkia puolustusvoimien tehtävissä toimivia. Lainsäädännössä edellytetään erikseen sodan oikeussääntöjen noudattamista aseellisessa selkkauksessa.
Valmiuslainsäädännön tarkoituksena on puolestaan antaa viranomaisille riittävät toimivaltuudet poikkeusoloissa.

Koulutuspäivän tavoitteena on antaa kurssilaisille perusteet erityisesti sotilaalliseen valmiuteen kuuluvan ja sitä tukevan lainsäädännön piirteistä ja merkityksestä sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden keskeisistä osista.

Kurssin sisältönä on sodan oikeussääntöjen koulutusohjelman mukainen paikallispataljoonan johtajien koulutuskokonaisuuden moduuli 1 (sotilasjohtamisen oikeudelliset perusteet).
– Tärkeimmät normaaliajan säädökset
– Valmiuden kohottaminen
– Kriisiajan säädökset
– Kansainvälinen humanitäärinen oikeus
– Kriisin jälkeinen aika ja lainsäädäntö

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94828