Sodan oikeussäännöt

posted in: Artikkelit | 0

Sodan oikeussäännöt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjailija: Juhani Parkkari
Kustantaja: Tietosanoma
Julkaistu: 2018
Sidosasu: sidottu
Kieli: suomi
Sivuja: 591

Sodan oikeussäännöt on yleistajuinen käsikirja sodan säännöistä eli kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta ja sen toteutumisesta. Siinä käsitellään sodan tuhoja rajoittamaan pyrkiviä sopimuksia ja tapaoikeussääntöjä sekä sitä, miten niitä noudatetaan käytännössä. Kirjassa tarkastellaan sodan osapuolia, taistelijoita, sotavankeja ja siviiliväestöä sekä lääkintähuoltoa ja kansainvälisiä avustusjärjestöjä. Lisäksi perehdytään erilaisiin sodankäynnin muotoihin, kuten maa-, -meri- ja ilmasotaan, sekä uuteen uhkaan, kybersotaan. Myös kiellettyjä ja rajoitettuja taiste-lumenetelmiä ja -välineitä käydään läpi. Kirja keskittyy nykyajan sotiin ja aseellisiin selkkauksiin, mutta lisäksi luodaan katsaus siihen, miten historian saatossa on pyritty rajoittamaan sodan tuhoja. Kirja on tarkoitettu tietolähteeksi opettajille, journalisteille, viranomaisille, kansalaisjärjestöille sekä puolustuslaitoksen, kriisinhallinnan tai yhteiskunnallisten tehtävien parissa toimiville. Se soveltuu myös oppikirjaksi.

Kansainvälinen humanitaarinen oikeus ennen sodan oikeussäännöt on yksi kansainvälisen oikeuden osa-alue, joka säätelee sodankäyntiä. Se säätelee sodassa tapahtuvaa voimankäyttöä ja sen rajoja, menetelmiä ja kohteita. Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ulkopuolelle jää voimankäytön oikeutus ja voimankäyttöön ryhtymistä rajoittavat oikeussäännöt. Se siis säätelee vain jo alkanutta sodankäyntiä, ei sodankäynnin aloittamista. Pelkistäen se käsittelee valtioiden välisiä sotia ja vain vähäisessä määrin valtioiden sisäisiä sisällissotia tai näitä alempitasoisia väkivaltaisuuksia. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus jaetaan kahteen osaan eli valtioiden välisten sotien oikeussäännöt ja valtion sisäisen sodan oikeussäännöt. On ehdotettu, että jaoettelusta luovuttaisiin ja siirryttäisiin vain yhteen oikeussäännöstöön, mutta toistaiseksi tämä ei ole mahdollista kansainvälispoliittisista syistä. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus määrittelee sodan oikeudellisessa mielessä ja oikeudellisessa mielessä on olemassa vain yksi sodan muoto ja taso. Humanitaarisen oikeuden perusedellytys on ollut vastapuolen tunnustaminen ihmisyhteisöksi. Sotaa ja konflikteja on pyritty säätelemään tuhansia vuosia mm. lainsäädännön, moraaliohjeiden, uskonnollisten määräysten ja ritarillisten käsitysten kautta. Oikeuden muotoutumiseen ovat vaikuttaneet myös esimerkiksi taloudelliset syyt, jolloin sodan vahingot ovat säilyneet vähäisempinä.

Sodan oikeussäännöt -teoksen kirjoittaja on Pääesikunnan oikeudellisen osaston sotilaslakimies Juhani Parkkari. Sodan oikeussäännöt -teos on selkeästi kirjoitettu tietoteos. Juhani Parkkarin kirjoittama teos on käsittelytavaltaan perusteellinen. Sodan oikeussäännöt -teoksessa käydään kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen liittyvät perusasiat kattavasti 20 pääluvussa ja alaluvuissa lävitse. Teoksessa tarkastellaan sodan osapuolia, erilaisia sodankäynnin muotoja, kiellettyjä ja rajoitettuja taistelumenetelmiä ja -välineitä, siviiliväestöä sekä lääkintähuoltoa ja kansainvälisiä avustusjärjestöjä. Parkkarin kirjoittama teos keskittyy nykyajan sotiin ja aseellisiin selkkauksiin, mutta lisäksi luodaan katsaus siihen, miten menneisyydessä on pyritty rajoittamaan sodan tuhoja. Juhani Parkkarin kirjoittama teos edustaa on aihepiirinsä perusteoksia ja edustaa tarkempaa tieteellistä tutkimustraditiota ja täyttää hyvin paikkansa alansa oppikirjojen joukossa.

Lähteet
Sodan oikeussäännöt
Wikipedia