ORUK ammuntojen uudet maksu- ja ilmoittautumisohjeet

posted in: Uutiset | 0

ORUK ammuntojen uudet maksu- ja ilmoittautumisohjeet

Jokaiselle ammunnalle tulee oma linkki, jonka kautta suoritetaan ilmoittautuminen sekä maksu Holvi-pankin nettisivulla. Maksu tulee suorittaa ennakkoon ja maksusuoritus tarkistetaan ennen ammunnan alkamista. Huomioi, että jokaisella ammunalla on yksilöllinen linkki, joten saman linkin kautta ei voi ilmoittautua useampaan ammuntaa. Linkit löytyvät oruk nettisivulta.

Ammunnan osallistumismaksu määräytyy ammunnan perusteella ja hinnasto on nähtävissä seuraavassa taulukossa. Pistooliammunnoissa on kiinteä hinta 15 euroa, jolla saa ampua 50 laukausta. TA-ammunnoissa ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan taulukon mukaisesti haluttu laukausmäärä x panoksen hinta.

Esimerkki: Henkilö X haluaa ampua TA-ammunnassa 20 laukausta 308 kiväärillä, 10 laukausta 223 kiväärillä ja yhden laukauksen 338LM. Näin ollen holvi -linkin kautta maksettava summa on 20x1e + 10×0,5+7e = 32 euroa.

 

Ammunta/Panos Hinta (euroa) Laukausmäärä
Pistooliammunta 15 50
TA-ammunta, 223 panos 0,5 1
TA-ammunta, 308 panos 1 1
TA-ammunta, 338LM panos 7 1
RK panos 0,5 1