Kutsu: Oulun Reserviupseerikerho Ry – kevätkokous (22.4.2021)

posted in: Uutiset | 0

Oulun Reserviupseerikerho Ry – kevätkokous

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johtuen koronaepidemian kiihtymisvaiheen myötä annetuista viranomaissuosituksista järjestetään sääntömääräinen vuosikokous 22.4.2021 etäkokouksena.

Aika: Torstai 22.4.2021 klo 18:00 alkaen.

Perustuen lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) sallitaan osallistuminen kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla.

Edellämainitun lain perusteella sallitaan myös se, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa.

Kokouspaikkana toimii Tokkakuja 14, 90650 Oulu, mutta kokous toteutetaan ensisijaisesti Microsoft Teams-palvelun avulla. Viranomaissuosituksista johtuen hallitus toivoo, että saapumista paikan päälle vältetään.

Mikäli jäsenellä ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteydellä Microsoft Teams-palvelun kautta, ensisijaisesti tulee jäsenen valtuuttaa asiamies edustamaan häntä kokouksessa. Hallituksen jäsenet voivat tarvittaessa toimia asiamiehinä.

Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2) Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös.
3) Esitetään toiminnantarkastuskertomus.
4) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
5) Päätetään tarvittaessa piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin. Valitaan Petri Pirneksen varahenkilö PP-RUP:n hallitukseen
6) Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta hallitukselle kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23.
§:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

Tilaisuudessa kuntoisuuspalkintojen jako, muut huomionosoitukset.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan kokoukseen kerhon puheenjohtajalle sähköposteitse osoitteeseen hannu.aurinko@oruk.fi äänioikeuden tarkistamisen nopeuttamiseksi.

Asiamiesten valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään tiistaina 20.4.2021 kerhon hallitukselle (sähköposti hallitus@oruk.fi).

Linkki kokoukseen ja ohjeet kokoukseen liittymisestä toimitetaan jäsenistölle viimeistään keskiviikkona 21.4.2021.

Etäkokous (Teams).
Tervetuloa!

Hallitus