Oulun Reserviupseerikerhon Toimintapäivä 7.5.2022


Jo perinteiseksi muodostunut ORUK:n Toimintapäivä järjestettiin tänä vuonna monella tavalla poikkeuksellisesti. Suunnittelemattomastikin kerhon organisointi- ja reagointikykyä testattiin monipuolisesti ennalta arvaamattomilla vaikeuksilla. Ulkoisista syistä jatkuvasti muuttunut Toimintapäivän suunnitelma näytti kovin erilaiselta kuin toteutus vielä muutama päivä ennen toteutusta.

Korona pandemian aiheuttamat rajoitukset, Venäjän oikeudeton ja julma hyökkäys Ukrainaan helmikuusta alkaen ja sitä seurannut nykyhistorian suurin eurooppalainen pakolaiskriisi sekä Suomen ja Ruotsin Natoon liittymisprosessin käynnistyminen, antoivat omat mausteensa Toimintapäivään.

Kun harjoituksen viime hetken haastavat henkilöstö-, osallistuja-, kalusto-, huolto- ja ohjelmamuutokset oli ratkaistu, aiheutti kolea ja sateinen sää vielä oman lisänsä päivän kokemuksiin. Lopulta poikkeuksellisen antoisaksi muodostunut Toimintapäivä päättyi kuitenkin lämpimään auringonpaisteeseen, maistuviin Sotilaskotiauton munkkikahveihin ja mukavaan päätöskeskusteluun palkintojen jakoineen kenttäolosuhteissa.

Näin jälkeenpäin voimme todeta kiitoksin, että kaikki sujui osaavan ja hyvin motivoituneen johdon, kerhon talkoohengen, sekä 39 henkilön osallistujajoukon ansiosta paremmin kuin hyvin. Saatu palaute osoitti arvokkaita kehittämiskohteita ja kertoi myös, että koulutuksen sisältö oli kaikilta osin jopa poikkeuksellisen onnistunut, kiinnostava ja monipuolinen. Toimintapäivästä jäi osallistujille ns. hyvä maku suuhun.

 

Koronatilanteen alueella nyt helpottaessa ei harjoitusta tarvinnut viedä läpi viimevuotiseen tapaan enää ns. ”koronakuplissa”, mutta edelleen käsihygieniaa korostettiin ja turvavälejä pyrittiin pitämään viranomaisohjeiden mukaisesti.  Mukaan ilmoittautuneiden joukossa tapahtui osin tuntemattomaksi jääneiden syiden vuoksi poisjääntejä ihan aloitushetkeen asti. Toimintapäivän yhdessä keskeisessä roolissa olleista MPK:n kivääreistä ilmeni pari päivää ennen aloitusta, ettei niillä vasenkätiset saisi ampua aseissa ilmenneen toiminnallisen syyn vuoksi. Pian ilmeni lisäksi, että aseet ovat joutuneet käyttökieltoon, koska MPK ei halua tinkiä ampujien turvallisuudesta. Poliisin toteuttamissa testeissä oli todettu 4.5.2022, että aseet eivät vastaa niille asetettuja laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Tämä pakotti muuttamaan kivääriammunnat kerhon jäsenten TA -aseilla toteutetuksi, josta muodostuikin erityisen kiinnostava koulutuspaketti kasa-ammuntoineen, sekä monipuoliseen AR-15 kalustoon tutustumisineen. Aseiden käyttökieltoilmoituksesta noin neljän tunnin kuluttua oli jo tilanteeseen löydetty erittäin käyttökelpoinen ratkaisu ja sopiva kalusto. Huollolle huolia aiheutti meneillään ollut kunta-alan lakko, joka pakotti rakentamaan koko ruokahuollon uudella tavalla.

Koulutus tapahtui aamun Pohjansalin esitysten jälkeen neljässä ryhmässä ja rastipisteessä, joihin järjestettiin myös ruokailut kenttäolosuhteissa. Huoltovarmuus / vesi -rastilla Pavin tiloissa koulutuksen toteuttivat Hannu Aurinko ja Pekka Haipola. AR tutustumisen ja TA ammunnan vetivät ammuntojen johtajana Timo Niinikoski ja kouluttajina Pekka Välipirtti, Jari Pakanen, Jyri Partanen ja Petteri Leinonen. Airsoft rastin koulutuksen vetivät Eero Peltokoski ja Paavo Leinonen, sekä Kai Kunnari ja Henrik Haanpää. Pistooliammuntarastilla ammunnan johtajana toimi Sami Mylly ja kouluttajina Petri Annala, Juho Niva ja Lasse Majava.

Erityismainintoja poikkeuksellisesta kiinnostavuudesta ja asiantuntevuudesta saivat kaikki rastit. Huoltovarmuus mainittiin konkreettisesta vedenpuhdistusharjoituksesta ja tärkeästä sekä ajatuksia herättävästä vesivarmuuden infosta. TA –ammunta AR-tutustumisineen ja kasa-ammuntoineen oli harvinainen ja opettava kokemus useimmille. Airsoft yllätti positiivisesti aseiden ja radan toiminnallisuudella. Pistooliammunta samoin 40 laukauksen monipuolisella ohjelmalla ja erityisesti päätöksessä aseiden purkamisella ja puhdistamisella.

 

 

Toimintapäivä 2022 4

 

Järjestäjäorganisaatio

ORUK Toimintapäivän harjoituksen johtajana toimi Rauno Malinen, varajohtajana Mika Mylly, huoltopäällikkönä Roope Vuontisjärvi ja lääkärinä Hannu Rahikkala. Vääpeleinä toimivat Holappa, Pyykönen ja Takkinen ja tiedottajakuvaajana Junno. Yleistukena toimi Sami Mattila ja EA-vastaavana Rauno Malinen.

Toimintapäivän avauksessa harjoituksen johtaja Rauno Malisen lisäksi pitivät esittelyt aluetoimiston operatiivisen sektorin johtaja majuri Timo Prättälä, 30 vuotta ensi vuonna täyttävän  MPK:n piiripäällikkö Pasi Virta ja MAAKK:n päällikkö Sami Mattila. Esittelyistä saatiin ajankohtaiset päivitykset tilanteesta Ukrainassa ja erityisesti aluepuolustuksesta ja reserviläisten koulutuksesta.

 

Teksti ja kuvat Esko Junno