Syyskokouskutsu 31.10. klo 18

posted in: Toiminta, Uutiset | 0
Kerhon syyskokous pidetään tiistaina 31.10.2023 klo 18 alkaen. Paikkana Aluetoimiston Pohjansali Hiukkavaarassa osoitteessa Hiukanreitti 40. Etäosallistumismahdollisuus, mahdollisten suljettujen äänestysten etä-äänet anonyymillä kyselylomakkeella kokouksessa jaettavan linkin kautta. Kokouspaikalla lippuäänestys.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

1)    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
2)    Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma. 
3)    Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus. 
4)    Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio. 
5)    Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. 
6)    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 
7)    Valitaan hallituksen muut jäsenet. 
8)    Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Mikäli yhdistykselle on lain mukaan valittava auktorisoitu tilintarkastaja, valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varahenkilö. 
9)    Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin. 
10)    Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirihallitukseen. 
11)    Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin. 
12)    Päätetään siitä, miten sääntöjen 9. §:n 4. momentissa tarkoitettu kokouskutsu toimitetaan jäsenille ja mikäli kokouskutsu julkaistaan sanomalehdessä, missä sanomalehdessä kokouskutsu on julkaistava. 
13)    Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

Lisäksi syyskokoukselle ylimääräisenä asiana käsitellään vuoden 2022 tilinpäätös sekä päätetään vastuunvapauden myöntämisestä vuoden 2022 hallitukselle.