PPSU 3D
Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerit

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerit PPSU

TOIMINNAN UUSI PAINOTUS 2020

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerit PPSU on vuoden 2020 alusta alkaen Pohjois-Pohjanmaan reserviupseeripiirin toimikunta, joka suunnittelee ja organisoi reserviupseeripiirin 60 vuotta täyttäneiden jäsenten yhteiset toiminnot veteraanijärjestöjen, reserviupseerikerhojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Päätavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan reserviupseeripiirin kerhojen ja jäsenten sisällökäs, aktivoiva ja motivoiva, sekä kaikkia yhdistävä senioriupseeritoiminta osana jokaisen jäsenen omaa aktiivista upseerikerhotoimintaa.

Toiminnan pääpaino 2020 tulee olemaan PPSU:n organisoitumisessa RUP:n alaiseksi osastoksi, sekä jäsenten ja toiminnan aktivointi veteraani- ja perinnetyöhön koko reserviupseeripiirin alueella.

Toimintamalleja kehitetään siten, että senioriupseerien osaaminen, taidot ja yhteydet saadaan hyödynnettyä koko piirin alueella tämän toimintasuunnitelman ja jokaisen sen jäsenen hyväksi.

PPSUn toiminta on monipuolista

Senioriupseeri-ikään päässeiden toiminta on aktiivista ja kattaa reserviupseerikerhojen toiminnan ohella monenlaisia varttuneemmille upseereille sopivia toimintamuotoja. Alla on luettelo PPSUn toimintasuunnitelman mukaisista toiminnoista.

 • Kokoukset sekä esitelmä- ja luentotilaisuudet
 • Osallistumiset alueen reserviupseerikerhojen toimintaan
 • Maanpuolustusaiheisten tapahtumien järjestäminen / osallistuminen
 • Veteraanien ja reserviupseerien perinteiden vaaliminen sekä veteraanivierailut
 • Retket ja tutustumiskäynnit
 • Terveyttä ja kuntoilua edistävä toiminta
 • Juhlat, teatteri- ja konserttitapahtumat
 • Asiantuntija- ja kouluttajatehtävät
 • Kunnianosoitukset, palkitsemiset ja huomioinnit
 • Upseerimaja Rokulin toimintaan osallistuminen

PPSU ottaa osaltaan järjestelyvastuuta useissa maanpuolustus- ja perinnetapahtumissa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti veteraanijärjestöjen, reserviupseerikerhojen, Maanpuolustuksen tuen ja rauhanturvaajien kanssa. PPSU voi toimia myös joidenkin tapahtumien pääjärjestäjänä ja tapahtumaperinteen ylläpitäjänä. Konkreettisia yhteistyötapahtumia vuodelle 2020 ovat:

 • Oulun valtauksen muistopäivä 3.2.
 • Sotaveteraaniviikon avaus Oulussa 6.3.
 • 80 vuotta Talvisodan päättymisestä, muistopäivä pe 13.3. (peruttu koronarajoitusten vuoksi)
 • Oulun Sotaveteraanien 60 v. juhla ja sen maanpuolustuksellinen seminaari
 • Oulun kaupungin kansallinen veteraanipäivän juhla 27.4. (peruttu koronarajoitusten vuoksi)
 • Kaatuneiden muistopäivä 17.5. (peruttu koronarajoitusten vuoksi)
 • RUK:n 100v juhliin osallistuminen Haminassa 5.-7.6.2020. (peruttu koronarajoitusten vuoksi)
 • Sotiemme Veteraanien Elojuhla
 • Veteraanien Kirkkopäivä
 • Oulun Sotainvalidien vuosijuhla 3.12.
 • Itsenäisyyspäivä 6.12.
 • Jouluaatto 24.12.

Muu toiminta

PPSU organisoi apua rivistä poistuneiden sotiemme veteraanien ja upseeriveljien hautajaisiin. Se pyrkii järjestämään talkootyöapua apua tarvitseville veteraaneille ja senioriupseereille. PPSUn jäsenet osallistuvat aktiivisesti reserviläisammuntoihin ja toimivat niissä myös toimitsijoina, sekä reserviläisten maanpuolustustaitojen kouluttajina.

Tiedotus

PPSU tiedottaa toiminnastaan Pohjanpoika -nettilehdellä, kerhojen jäsenkirjeissä, sähköposteilla, Facebook ryhmissä, kerhojen nettisivuilla sekä maanpuolustustilaisuuksissa. Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla.

Lisätietoja:
Seppo Suhonen
040 552 4678
seppo.suhonen1@luukku.com

PPSU:n säännöt

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerien 12.9.2019 hyväksytyt säännöt:

PPSU säännöt 2020 (pdf)

Download (PDF, 78KB)