Senioriupseerit on Oulun reserviupseerikerhon 60 vuotta täyttäneiden ja asevelvollisuutensa kunniakkaasti suorittaneiden jäsenten ryhmä. Maanpuolustusvelvollisuus kuitenkin säilyy ja sen tahto sekä kyky kuvaavat parhaiten Senioriupseeria, jonka reserviupseeritoiminta jatkuu täysipainoisesti osana Suomen kolmanneksi suurimman reserviupseerikerhon toimintaa.

Maakuntatasolla senioriupseerit toimivat Pohjois-Pohjanmaan reserviupseeripiirin PPSU toimikuntana. ORUKin senioriupseeritoiminnasta vastaa PPSU yhteysupseeri.

ORUKin Senioriupseerien toiminnan keskeisiä muotoja ovat:
● Aktiivinen osallistuminen Oulun reserviupseerikerhon toimintaan
● Maanpuolustusaiheisten tapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen
● Veteraanien ja reserviupseerien perinteiden vaaliminen
● Asiantuntija- ja kouluttajatehtävät
● Kunnianosoitustoimintaan osallistuminen
● Omasta henkisestä ja fyysisestä toimintakunnosta huolehtiminen

Oulun Reserviupseerikerho ORUK on perustanut Suomen itsenäisyyspäiväksi 2020 uuden vuosittaisen huomionosoituksen, jolla palkitaan kerhon ansioituneita yli 60 vuotiaita jäseniä. Huomionosoitus on tiettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa. ORUK haluaa tällä huomioinnilla arvostaa ja kannustaa 800 –jäsenisen kerhonsa senioriupseereita aktiiviseen toimintaan, sillä he muodostavat merkitsevän suuren osan jäsenkunnasta. ORUK haluaa myös toimia esimerkkinä muillekin reserviupseeri-kerhoille seniorijäsentensä huomioimiseksi.

ORUKin ensimmäisen Vuoden Senioriupseeri 2020 kunnianimikkeen sai 6.12.2020 päiväyksellä lääkintäkapteeni (res) Hannu Rahikkala (66). Kiertopokaali ja kunniakirja luovutettiin pienimuotoisessa tilaisuudessa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimistolla 10.12.