OULUN RESERVIUPSEERIKERHO RY

 

Syyskokous 28.10.2018

Syyskokous pidettiin sunnuntaina 28.10.2018 klo 15:00 Aleksanterinkadun reserviläistiloissa (Aleksanterinkatu 13 A 12, 90100 Oulu). Paikalla kokouksessa oli 17 kerhon jäsentä. Syyskokouksen jälkeen Eversti evp Heikki Hiltula piti herättävän esitelmän Venäjän varustautumisesta.

Ripeän, sääntömääräisen ja mutkattoman kokouksen johti Juhani Niva, maj (res). Kerhon varapuheenjohtaja Jarmo Korhonen esitteli ytimekkään toimintasuunnitelman vuodelle 2019, joka hyväksyttiin kommentein ja siten vahvistettiin.

Vuoden 2019 jäsenmaksuiksi syyskokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti että maksut pysyvät ennallaan.
Varsinainen jäsenmaksu on siten 46,- / vuosi ja nuorisojäsenen maksu 21,- / vuosi.

Talousarvio vuodella 2019. Kerhon talousupseeri Markku Hentilä esitteli talousarvion vuodelle 2019. Vuoden 2019 talousarvio vahvistettiin yksimielisesti.

Hallituspaikat. Syyskokous päätti vuoden 2019 hallituksen lukumääräksi 12. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannu Aurinko kapt. (res) ja samoin varapuheenjohtajaksi Jarmo Korhonen ylil. (res). Esitysten mukaisesti valittiin hallituksen 10 jäsentä seuraavasti; Markku Hentilä kapt. (res), Esko Junno maj (res), Taneli Laukkanen vänr (res), Jari Maljanen maj (res), Timo Niinikoski kapt (res), Petteri Närä yli (res), Ari Vuolteenaho kapt (res) ja Roope Vuontisjärvi vänr (res), sekä uusina jäseninä Riikka Haataja vänr (res) ja Rauno Malinen ylil (res).

ORUK:n toiminnantarkastajiksi valittiin Juha Kivirinta ja Juhani Niva sekä varamiehiksi Markku Mikkonen ja Esa Pyyny.

Piirikokousedustajat ja kokousten kutsumiset tehdään 2015 käyttöön otettujen uusien sääntöjen määräämällä tavalla.

Muut asiat. Liikuntaupseeri Roope Vuontisjärvi julkisti ORUK:n ammuntamestaruuskilpailun voittajat. 1. palkinto ja pokaali Markku Estola, 2. palkinto ja mitali Ilkka Holappa ja 3. palkinto ja mitali Taneli Laukkanen.

 

Kevätkokous 20.3.2018

Kevätkokous pidettiin 20.3.2018 klo 18:00 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimistolla. Paikalla oli 30 kerhon jäsentä. Kokouksen alussa aluetoimiston päällikkö evl Mika Seppä esitteli aluetoimiston organisointia ja PV:n koulutusta.

Ennätysripeän, sääntömääräisen ja mutkattoman kokouksen johti Juhani Niva, maj (res). Kerhon varapuheenjohtaja Jarmo Korhonen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2017 ja jota täydennettiin myöhemmin Sampo Mattilan pyynnöstä ammuntojen kymmenellä SM voitolla joista viisi henkilökohtaisia.

Talousupseeri Markku Hentilä esitteli kerhon taseen ja tuloslaskelman vuodelta 2017, joka näytti 2 314,23 euroa tuottoa, sekä toiminnantarkastuskertomuksen. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Liikuntaupseeri Roope Vuontisjärvi jakoi mestariluokan mitalit, pokaalit ja kunniakirjat yli 150 RESUL pistettä keränneelle. Varapuheenjohtaja Jarmo Korhonen luovutti piirin pronssisen ansiomitalin, joka oli myönnetty vänr (res) Anu Heikkilälle.

Kokouksen puheenjohtaja Juhani Niva ja vuoden 2017 kunniamiekan haltija Esko Junno ojensivat kerhon pääpalkinnon, vuoden 2018 kunniamiekan (nro 50) Jarmo Korhoselle.

 

Syyskokous 11.10.2016

Oulun Reserviupseerikerho ry piti syyskokouksen tiistaina 11.10.2016 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston uudessa kokoustilassa Hiukkavaarassa. Puheenjohtaja Ari Vuolteenaho käynnisti sääntömääräisen kokouksen, jonka puheenjohtajana toimivat Juhani Niva ja sihteerinä Esko Junno. Päätösvaltaisessa kokouksessa oli paikalla 23 ORUKin jäsentä.

20161011_180748
Syyskokous 11.10.2016 Hiukkavaarassa

Viimeksi suoritetun (4.10.2016) tilastoinnin mukaan jäseniä oli kaikkiaan 724, joista maksaneita jäseniä oli 586. Uusia jäseniä on vuoden 2016 aikana liittynyt 88.

Ari Vuolteenaho esitteli hallituksen laatiman vuoden 2017 toimintasuunnitelman joka vahvistettiin kommentein. Merkittävää uutta suunnitelmassa oli ORUKin toiminnan integroiminen Suomen Reserviupseeriliiton 2017:lle määrittämiin vahvoihin arvoihin, jotka ovat:

Isänmaallisuus
Reserviupseereita yhdistää isänmaallisuus, joka ilmenee vahvana maanpuolustustahtona, haluna ja kykynä kehittää maamme kokonaisturvallisuutta ja tarpeen vaatiessa valmiutena puolustaa aseellisesti Suomea. Kunnioitamme veteraanisukupolvien uhrauksia ja työtä itsenäisen Suomen hyväksi.

Vastuuntuntoisuus
Reserviupseeri on vastuuntuntoinen ihmisten johtaja niin rauhan kuin sodankin aikana. Sotilasvalassa olemme vannoneet kantavamme vastuun myös alaisistamme. Arvojemme perustana on yleinen asevelvollisuus, joka mahdollistaa aina koko Suomen puolustamisen.

Vapaaehtoisuus
Toiminta perustuu reserviupseerien aktiiviseen vapaaehtoisuuteen. Haluamme määrätietoisesti kehittää kenttäkelpoisuutta ja omaa sotilasosaamistamme.

ORUKin toiminta-ajatuksessa on myös hieman uutta: Oulun Reserviupseerikerho ry on alueensa re­ser­viupsee­rien yhteistoi­mintajärjestö, jonka tarkoi­tuksena on edistää jäsentensä maan­puolustusval­miutta ja –tahtoa, jakaa maan virallista turvalli­suus­politiikkaa tuke­vaa tietoutta ja kehittää kokonaisturvallisuutta varautumisella.

Ytimekäs suunnitelma etenee johdonmukaisesti arvoista tehtävä- ja jaos-/osastokohtaisiin tavoitetehtäviin. Jo vuosia erinomaisessa kehityksessä olleen ORUKin haastavissa tavoitteissa esille nousivat painokkaammin mediatiedotuksen ja kommunikoinnin merkitys kaikessa toiminnassa sekä työnjaon tehostaminen.

Juuri toimintansa aloittaneen Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerien (PPSU) toimintasuunnitelma hyväksyttiin osana ORUKin toimintasuunnitelmaa. PPSU on 60vuotta täyttäneiden aktiivisten reserviupseerien aatteellinen ja toiminnallinen yhdysside piirin alueella. Se huolehtii Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin jäsenkerhojen senioritoiminnasta laadittujen sääntöjen puitteissa, edistää kokonaisturvallisuutta, osallistuu maanpuolustushenkiseen toimintaan, sellaisen järjestämiseen ja tukemiseen sekä reserviupseeriperinteiden vaalimiseen.

Toimintasuunnitelmat ovat nähtävissä kokonaisuudessaan alla!

Vuoden 2017 jäsenmaksuiksi syyskokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti että maksut pysyvät ennallaan. Varsinainen jäsenmaksu on siten 46,- / vuosi ja nuorisojäsenen maksu 21,- / vuosi.

Talousarvion vuodelle 2017 esitteli talousupseeri Markku Hentilä. Hyvin perusteltu arvio osoittaa toiminnan tulosta 500 euroa. Talousarvio vahvistettiin.

Hallituspaikat. Syyskokous päätti 2017 hallituksen lukumääräksi 12. Puheenjohtajana jatkamaan valittiin yksimielisesti Ari Vuolteenaho kapt. (res) ja samoin varapuheenjohtajana Jarmo Korhonen ylil. (res). Esitysten mukaisesti valittiin hallituksen 10 jäsentä seuraavasti; Esko Junno maj. (res), Markku Hentilä ylil. (res), Tuomas Lipponen ltn. (res), Sampo Mattila kapt.(res), Petteri Närä ylil. (res), Ane Ahnger ylil. (res), Jari Maljanen maj. (res), Mika Kivelä ylil. (res) sekä uusina Miia Pääkkönen vänr. (res) ja Juho Leikas ltn. (res).

ORUKin toiminnantarkastajina jatkavat Juha Kivirinta ja Paavo Pellikka sekä varamiehinä Markku Mikkonen ja Esa Pyyny.

Piirikokousedustajat ja kokousten kutsumiset tehdään 2015 käyttöön otettujen uusien sääntöjen määräämällä tavalla.

Muut asiat. Päätettiin että kunniapuheenjohtaja Markku Holopaiselle annetaan ORUKin valtakirja sen äänimäärän käyttöön liittokokouksessa Lappeenrannassa 18.-20.11.2016. Ari Vuolteenaho suoritti palkitsemiset. Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry ja Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry olivat myöntäneet piirien pronssisen ansiomitalin Markku Hentilälle ylil. (res), Ane Ahngerille ylil. (res) ja Esko Junnolle maj. (res).

Toimintasuunnitelma ORUK 2017:
Toimintasuunnitelma ORUK 2017 (pdf)

Download (PDF, 237KB)

Toimintasuunnitelma PPSU 2016:
Toimintasuunnitelma PPSU 2016 (pdf)

Download (PDF, 368KB)