Toimikunnat ja jaokset (vetäjä kursiivilla)

Hallitustyöskentelyn lisäksi on useita toimikuntia ja jaoksia, jotka tekevät töitä jäsenkuntamme hyväksi. Toimikuntiin on mahdollista liittyä myös kesken vuoden, jos sinulla on kiinnostusta seurata kerhomme toimintaa vielä lähempää. Toimikuntien ja jaosten vetäjät ovat kerhon hallituksen jäseniä, joiden yhteystiedot löydät kotisivuiltamme: http://www.oruk.fi/yleista/kerhon-hallituksen-yhteystiedot/

Ampuma- ja kilpailujaos – vastaa ampumaupseerin kanssa yhteistyössä kerhon ampumatoiminnan toteuttamisesta, asekaluston ylläpidosta ja tekee toiminnan kehittämisestä esityksiä. Jaoksen jäsenet: Timo Niinikoski, Hannu Aurinko, Ari Vuolteenaho, Petteri Närä, Mika Kivelä, Markku Estola, Ilkka Holappa, Mikko Aalto, Jaakko Stenberg, Timo Kuiri ja Riikka Haataja.

Liikuntajaos – vastaa jäsenille tarjottavista reserviläis- ja urheilutapahtumista ja niiden kehittämisestä. Jaoksen jäsenet: Roope Vuontisjärvi.

Majatoimikunta – toteuttaa majaupseerin johdolla Rokuli-majan kuntoon ja huoltoon liittyviä ylläpidollisia toimenpiteitä sekä toteuttaa suunnitellut hankeohjelmat. Toimikunnan jäsenet: Petteri Närä.

Nuorisotoimikunta – suunnittelee ja toteuttaa kerhon nuorisotoimintaa. Toimikunnan jäsenet: Riikka Haataja.

Palkitsemistoimikunta – esittää hallitukselle ansiomitalein ja muutoin palkittavat. Toimikunnan jäsenet: Hannu Aurinko ja Sampo Puoskari.

Harjoitustoimikunta – suunnittelee ja toteuttaa kerhon järjestämisvastuulla olevat harjoitukset yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa mm. Vänrikki- ja toimintapäivä. Toimikunnan jäsenet: Rauno Malinen, Hannu Aurinko, Timo Niinikoski, Ari Vuolteenaho, Markku Hentilä ja Jarmo Korhonen.

Senioriosasto – Senioriupseerien tarkoituksena on toimia 60 vuotta täyttäneiden reserviupseerien aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä sekä edistää kokonaisturvallisuutta. PPSU järjestää ja tukee maanpuolustushenkistä toimintaa sekä vaalii reserviupseeriperinteitä. ORUKin PPSU yhteysupseerina toimii kunniapuheenjohtaja Markku Holopainen, markku.holopainen@mail.suomi.net.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi