Toimikunnat ja jaokset vastuuhenkilöineen

Hallitustyöskentelyn lisäksi on useita toimikuntia ja jaoksia, jotka tekevät töitä jäsenkuntamme hyväksi. Toimikuntiin on mahdollista liittyä myös kesken vuoden, jos sinulla on kiinnostusta seurata kerhomme toimintaa vielä lähempää. Toimikuntien ja jaosten vetäjät ovat kerhon hallituksen jäseniä, joiden yhteystiedot löydät kotisivuiltamme: http://www.oruk.fi/yleista/kerhon-hallituksen-yhteystiedot/

           

Ampuma- ja kilpailujaos: Timo Niinikoski, Lasse Majava. Vastaa kerhon ampuma- ja kilpailutoiminnasta, asekaluston ylläpidosta ja toiminnan kehittämisen esityksistä.

 

Harjoitustoimikunta: Rauno Malinen. Suunnittelee ja toteuttaa kerhon järjestämisvastuulla olevat harjoitukset yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, mm. Vänrikki- ja toimintapäivä.

 

Kunniaryhmä: Juho Niva. Vastaa huomionosoitusten, lippulinnojen ja kunniavartioiden järjestelyistä sekä näihin liittyvästä kalustosta ja materiaalista.

 

Majatoiminta: Rauno Malinen, Petteri Närä. Suunnittelee ja toteuttaa upseerimaja Rokulin kuntoon ja huoltoon liittyvät ylläpidolliset toimet sekä hankeohjelmat ja ylläpitää majan varaustoimintaa. Raportointi hallitukselle.

 

Nuoriso- ja liikuntatoimikunta: Mika Mylly. Vastaa jäsenille tarjottavista nuoriso-, reserviläisurheilu- ja liikuntatapahtumista sekä niiden kehittämisestä.

 

Palkitsemistoimikunta: Roope Vuontisjärvi ja Ari Vuolteenaho. Jokainen hallituksen jäsen suunnittelee ja esittää omalta vastuuosaltaan toimikunnalle ansiomitalein ja muutoin palkittavat.

 

Senioriupseerit: Juhani Niva. Toimii ORUKin senioriupseerien yhteyshenkilönä kerhokohtaisissa senioriupseeritoiminnoissa sekä veteraani- ja perinnetyössä. PPSU yhteysupseeri.

 

Tiedotusryhmä: Petri Annala, Roope Vuontisjärvi.

 

90 v juhlavuoden toimikunta: Roope Vuontisjärvi.

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi