MPK:n järjestämät ammunnat keskeytetään

posted in: Uutiset | 0

MPK:n järjestämät ammunnat keskeytetään

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) keskeyttää 15.7.2019 alkaen toistaiseksi kaikki sen kursseina järjestettävät ammunnat. Syynä keskeytykseen on 15.7. voimaan tuleva uusittu ampuma-aselaki ja osa vapaaehtoisesta maanpuolustuksen laista, joiden mukaan MPK saa järjestää sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena ainoastaan valtioneuvoston asetuksella säädetyn koulutusohjelman mukaisia ammuntoja. Kyseinen asetus ei tämän hetken tiedon mukaan ole valmistumassa lain voimaantulopäivään mennessä. MPK on ilmoittanut peruuttavansa kaikki MPK:n kursseina toteutettavat ammunnat aikavälillä 15.7. – 31.8.2019. Maksetut osallistumismaksut palautetaan.

Ampumatoiminta voi jatkua reserviläisyhdistysten järjestämänä

Lisätietoja: https://www.rul.fi/uutiset/mpkn-jarjestamat-ammunnat-keskeytetaan/