MPK:n ampumakoulutus jatkuu Valtioneuvoston asetuksella

posted in: Uutiset | 0

MPK:n ampumakoulutus jatkuu Valtioneuvoston asetuksella

Valtioneuvostossa hyväksyttiin 22.8.2019 asetus, joka mahdollistaa MPK:n keskeytyksissä olleen ampumakoulutuksen jatkamisen.

Esitys määrittää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevan (sotva) ampumakoulutuksen sisällön, turvallista aseenkäsittely- ja ampumataitoa mittaavat ampumakokeet sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ammunnanjohtajien näyttökokeen. Asetus liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/853 aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta kansalliseen täytäntöönpanoon.

Asetus tulee voimaan 1.9.2019.

Lisätietoa: MPK:n ampumakoulutus jatkuu Valtioneuvoston asetuksella